Przeglądy budowlane Kielce Przegląd, Powiat Kielecki Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy dokładnie i fachowo.25-211 Rzezczypospolitej 44 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Kielce. Przeglądy roczne Kielce, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Kielce, ekspertyzy Zdzisław Górka sekretariat@powiat.kielce.pl kancelaria@powiat.kielce.pl świętokrzyskie 41 200-12-10

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Kielce
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Kielce
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Kielce
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Kielce
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Kielce

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Kielce
kontrole techniczne budynków Kielce

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Kielce Portal Kielce Miasto Kielce Przeglądy techniczne Kielce Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku